Tải khung độ phân giải cao hơn và file PSD

Khung nền Material Design

600px 1200px 2400px 5000px

Khung nền xanh thiên thanh

600px 1200px 2400px 5000px
File Photoshop Tất cả mọi thứ ở trên

Các nội dung ở trên được phát hành dưới giấy phép Creative Commons Attribution 4.0.

Về cơ bản, bạn được quyền phát hành và chỉnh sửa các nội dung trên dưới mọi hình thức và cho mọi mục đích với điều kiện bạn phải ghi rõ nguồn gốc của các nội dung này.

Chi tiết về giấy phép này có thể được tìm thấy tại https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode